Restoratie van een rieten dak

Moss on thatched roof, partially cleaned

Als het dak na jaren van slijtage niet meer dik genoeg is, moet het ofwel worden vervangen of gerenoveerd.

Het restoratieproces is bijna hetzelfde als bij het reinigen van het dak. De bovenste laag van het oude dak wordt verwijderd. Daarna wordt het riet naar beneden getrokken en wordt er extra riet toegevoegd om de dikte van het dak te vergroten.

Na de restoratie van het dak zal het mos teruggroeien en de normale slijtage zal voortduren, maar om de hoeveelheid mos op het dak te verminderen kunnen we toepassen een mos remmer behandeling. Deze behandeling zal de hoeveelheid mos op het dak verminderen.

Sommige delen die meer slijtage ervaren, zijn de kilgooten en de bovenkant van dakkapellen. Dakkapellen hebben een minder steile helling waardoor de regen dieper in het dak kan reiken. Mogelijk moeten ze volledig worden vervangen.

Nokvorsten worden ook vervangen als ze kapot zijn of ontbreken.

one side of roof cleaned